سید رضا نریمانی

هیئت فدائیان حسین (ع)
جلسه هفتگی هیئت فدائیان حسین (ع)
۹۷/۹/۲۲ الی ۹۷/۱۲/۹ ساعت : ۱۹:۳۰ هفتگی : پنجشنبه ها
اصفهان، خیابان جی ، همدانیان ، مسجد محمدیه
هیئت میزبان : هیئت فدائیان حسین (ع)
خواهران : ندارد
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به سید رضا نریمانی می باشد.