حاج حسن خلج

ویدیوها
بیشتر...
اخبار
بیشتر
مراسم آتی
بيت الحسين (ع)
عزاداری فاطميه
۹۵/۱۲/۲ الی ۹۵/۱۲/۱۱ ساعت : ۱۹:۳۰
تهران، ميدان قيام ، خيابان ری ، جنب پمپ بنزين ، كوچه صادقی ، تقاطع اسدی
هیئت میزبان : بيت الحسين (ع)
سخنران (ها) : حاج مهدی توكلی
مداح (ها) : حاج حسن خلج - حاج محسن عرب خالقی
خواهران : ندارد سفره اکرام : ندارد
بيت الحسين (ع)
عزاداری فاطميه
۹۵/۱۲/۱۲ ساعت : ۱۳:۰۰
تهران، ميدان قيام ، خيابان ری ، جنب پمپ بنزين ، كوچه صادقی ، تقاطع اسدی
هیئت میزبان : بيت الحسين (ع)
سخنران (ها) : حاج مهدی توكلی
مداح (ها) : حاج حسن خلج - حاج محسن عرب خالقی
خواهران : ندارد سفره اکرام : ندارد
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به حاج حسن خلج می باشد.