حاج منصور ارضی

اخبار
بیشتر
ویدیوها
بیشتر...
مراسم آتی
حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی ﴿ع﴾
مراسم معنوى دعای کمیل
۹۶/۱/۱۱ الی ۹۶/۳/۲۶ ساعت : ۰۳:۰۰ هفتگی : جمعه ها
ري، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی ﴿ع﴾
هیئت میزبان : حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی ﴿ع﴾
مداح (ها) : حاج منصور ارضی
خواهران : دارد سفره اکرام : ندارد
هیئت حسین جان مسجد ارک
شب زنده دارى و مناجات با خدا
۹۶/۳/۵ الی ۹۶/۴/۵ ساعت : ۰۱:۰۰ الی ۰۳:۰۰
تهران، مسجد ارک تهران واقع در بازار تهران
مداح (ها) : حاج منصور ارضی
خواهران : دارد سفره اکرام : ندارد
اعلانات
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به حاج منصور ارضی می باشد.