كربلايی حسين طاهری

هيت فدائيان حضرت زهرا (س)
مـــجـــلـــس روضـــــــــه‌ی هــــــفـــتـــگـــــی
۹۶/۹/۲۸ الی ۹۶/۱۲/۱۵ ساعت : ۲۰:۰۰ هفتگی : سه شنبه ها
تهران، مـــيدان شــهــدا ، خــيـابـان هفــده شهــريور خيــابــان گـــوته ، كــوچه شهــيد جــعـــفری حـســينيه عاشـــقان حســـين (عليه السلام)
هیئت میزبان : هيت فدائيان حضرت زهرا (س)
سخنران (ها) : شيخ علی خزاعی
خواهران : ندارد
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به كربلايی حسين طاهری می باشد.