فیلترها

انتخاب بازه زمانی

انتخاب حوزه مکانی

انتخاب مناسبت

انتخاب رسمیت خیمه

حذف فیلترها
تعداد نتایج
خیمه گاه
۹۷/۵/۲۹ الی ۹۷/۶/۱۹ ساعت : ۰۱:۳۰
تهران، فاطمی
هیئت میزبان : خیمه گاه
خواهران : دارد
۹۷/۵/۲۰ الی ۹۷/۵/۳۱ ساعت : ۰۶:۰۰ الی ۰۸:۰۰
آذر شهر، آدرس ماااااا
هیئت میزبان : هیئت
سخنران (ها) : سخن
مداح (ها) : مدح
خواهران : ندارد سفره اکرام : دارد
توضیحات : شرح
۹۷/۵/۲۷ الی ۹۷/۶/۳ ساعت : ۰۲:۳۰
آذر شهر، آدرس ماااااا
خواهران : ندارد
توضیحات : یک یک یک
۹۷/۵/۲۱ الی ۹۷/۵/۳۱ ساعت : ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۳۰
آذر شهر، آدرس ماااااا
هیئت میزبان : هیئت
سخنران (ها) : شیخ علیرضا هلیلی
مداح (ها) : حمید علیمی
خواهران : دارد سفره اکرام : دارد
توضیحات : aaaa
۹۷/۵/۲۸ الی ۹۷/۷/۲۹ ساعت : ۰۱:۰۰
اردبيل، آدرس ماااااا
هیئت میزبان : هیئت
خواهران : ندارد
۹۷/۵/۱ الی ۹۷/۵/۳۱ ساعت : ۰۵:۳۰ الی ۰۴:۳۰
آذر شهر، آدرس ماااااا
هیئت میزبان : هیئت
خواهران : دارد سفره اکرام : دارد
۹۷/۵/۲۲ الی ۹۷/۶/۱۹ ساعت : ۰۵:۰۰ الی ۰۶:۰۰
تاكستان، آدرس ماااااا
هیئت میزبان : هیئت
سخنران (ها) : سعید روستائی
مداح (ها) : بني فاطمه
خواهران : ندارد
توضیحات : aliiii
۹۷/۵/۲۷ الی ۹۷/۶/۳ ساعت : ۲۲:۰۰
آذر شهر، آدرس ماااااا
هیئت میزبان : هیئت
سخنران (ها) : مسعود عالی
مداح (ها) : حمید علیمی
خواهران : دارد
توضیحات : هفته یک
۹۷/۵/۲۴ الی ۹۷/۶/۲۴ ساعت : ۰۴:۳۰ الی ۰۷:۰۰
كرج، آدرس ماااااا
سخنران (ها) : مسعود عالی
خواهران : دارد سفره اکرام : دارد
توضیحات : توضیح 2
۹۷/۵/۲۵ الی ۹۷/۶/۱ ساعت : ۰۵:۰۰
اردستان، آدرس ماااااا
هیئت میزبان : هیئت
خواهران : ندارد سفره اکرام : دارد
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 بعدی
تمام حقوق این سایت متعلق به خیمه گاه می باشد.
مسئولیت محتوای خیمه ها با منتشرکننده آن است و خیمه گاه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
درباره خیمه گاهاینستاگرام خیمه گاهکانال تلگرام خیمه گاهایمیل خیمه گاه