شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی(ساقی عطشان)

۸ آذر ۱۳۹۸ 77 0 نظر

مولودی ،مدح ،سرود ولادت امام حسن عسکری 

مدح میلاد امام عسکری ع

شاعر رسول چهارمحالی (ساقی)

........................

در قاب سحر نام حسن جلوه گر آمد

با آمدنش ظلم و سیاهی به سر آمد

نور دهمین حجت حق از ره احسان

بر اهل جهان دادگر و تاج سر آمد

یک گوهر اخلاص ز دریای ولایت

بر آدم خاکی به زمین راهبر آمد

یازده بار طلو کرده کنون نور امامت

این شام سیه را ز قدومش سحر آمد

بر حضرت هادی برسان مژده میلاد

از لطف خدا نور دو چشمش پسر آمد

آغوش حدیثه شده جای گل طاها

دوم حسن فاطمه قرص قمر  آمد

از عرش سلام و صلواتی ز سوی حق

ابلاغ نمودجبرئیل چون گوهر آمد

شد شهر مدینه نور باران امشب

عطر گل یاس و عود و عنبر آمد

بر منتقم و منجی و آقای بهاران

ای زنده دلان، مهدی مارا پدر آمد

...............................

شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی (ساقی عطشان)

 

 

 

 

دو بیتی میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع)

شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)

...................................

شب میلاد امامی است که دلبر باشد

فاتح عرش خدا زکی و عسکر باشد

شادمان حضرت زهراست مداوم بفرست

شادی مولد امشب دمادم صلوات

شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)

 

از عرش صدای یا حسن می آ ید

از سامره الطاف حسن می آ ید

در خانۂ هادی است نمایان گل او

خنده به لب نقی چقدر می آ ید

شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)

 

بوسه زد بر روی او مولا امام دهمین

آ مده روی زمین آ ن آفتاب بی قرین

شد ابا المهدی به دامان امامت منجلی

عرض تبریک و ارادت بر ولی عصر همین

شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)

 

امشب به جهان عطر دل آ رای تو پیچید

قرص قمری ز عترت فاطمه روئید

از سامره انوار شما سوی بهشت است

بر دست نقی شاخه گلی یاسمن روئید

شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)

.......................................

شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی(ساقی عطشان)

 

 

 

 

 

سرود میلاد امام حسن عسکری

شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)

سبک:یا ابا صالح مددی مولا

.....................................

یا ابا المهدی ، مددی مولا(2)

......................................

جلوه گر شد خدا،حسن روی حسن

حسن عسکری،آمد از لطف حق

......مولا......

شهر مدینه غرق شادی شد

امام هادی هم بابایی شد

...................................

می درخشد به روی ،زمین نور او

جن و انس و پری،سجده در پای او

.............آ قا..........

مولودت گشته،روز عید ما

شادمان زهرا همره مولا

....................................

یا ابا محمد،حسن ابن علی

ایها الزکی ،العسکری عسکری

.........مولا.........

شفای مرضا،باب حاجاتی

شافع محشر،در عرصاتی

..............................

چشمتان روشن ای،صاحب عصرمان

مولد عسکری است،مهدی  ای ماه مان

.............آ قا.......

سامرا اینک،در تب و تاب است

از جنان خوبان زائر آ ن است

...................................

کن دعایی ایا ،حسن عسکری

بر ظهور گلت،کن دعا عسکری

............مولا...........

ساقی و ذاکرم روز میلاد تو

شادمانم کنون با گلت عسکری

........................................

یا ابا المهدی ، مددی مولا(2)

......................................................

شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی(ساقی عطشان)

 

 

 

 

دوم حسن آل علی

مدح میلاد امام حسن عسکری(ع)

شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)

..................................

آمده اندر جهان نور درخشان حسن

یازده خورشید شد کامل ز انوار حسن

خانۂ هادی شده پر نور از حسن حسن

می درخشد عالمی از پرتو نور حسن

روشنی بخش دل زهرا بود مولا حسن

حضرت مهدی بود شادان ز میلاد حسن

عیدی ما را بده مهدی که شد یوم الحسن

عسکری آمد به دنیا باز آمد یک حسن

از رخش تابان شده شهر مدینه از حسن

چون امیر المومنین خندان شد از ماه حسن

در دریای ولا و یم اخلاص،حسن

صدف بحر شرف معنی احساس ،حسن

می درخشد زهرۂ زهرا ز انوار حسن

می کند روشن دو عالم را به اعمالش حسن

می دمد نام خدا از نای وانفاس حسن

اربعین را می کند ابقا به اعمالی حسن

روی زیبا،خوی زیبا،در وجود تو حسن

همچو پیغمبر بود زیبا جمال تو حسن

عیدی ما شیعیان باشد به دستان حسن

یک دعا بهر ظهور مهدی پاکت،حسن

ساقی ام مست شما و عاشق نامت حسن

آرزوی سامرا باشد به دل مولا حسن

.......................................

شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی(ساقی عطشان)

 

 

 

 

 

یا امام عسکری(ع)

مدح میلاد امام  عسکری

شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)

........................................

از جنان شد سوی شهر سامرا جن و پری

بهر تبریک قدوم پاک و نور عسکری

خانۂ هادی بود پر شور و شادی،دلبری

یک حسن شد جلوه گر آمد امام عسکری

فاطمه خندان بود هشت ربیع دومین

حیدر صفدر دهد عیدی رسیده عسکری

روی دستان نقی گشته نمایان دلبری

شد مدینه غرق شادی از وجود عسکری

درگهش جای نیاز و خالقش رب جلیل

قبله گاه راز باشد سامرایت عسکری

نور صحن و بارگاهش برتر از عرش برین

انبیا و اولیا مهمانت هستند عسکری

میزبانی می کند از مهیهمانان سامرا

حضرت صاحب زمان در روز میلاد ولی

عرض تبریک و ارادت مهدی صاحب الزمان

شد به عالم روز میلاد ابا المهدی امام عسکری

کاش عیدی مرا هم می نوشت آقای من

دیدن روی جمالش،کربلا و سامرای عسکری

این زبان الکن ،قلم عاجر به مدح تو ولی

ساقی و مدح و ثنای نور چشمان علی

............................................

شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی(ساقی عطشان)

 

 

 

 

 

سرود میلاد امام عسکری

شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)

سبک:یار مبارک بادا

..........................................

یا امام عسکری ،از همه دل می بری(2)

...........................................

آمده میلاد خورشید حقیقت عسکری

خانۂ هادی شده مملو ز نور عسکری

شد مدینه عرق نور از حسن روی عسکری

یک حسن آمد به عالم از شه مردان

 علی

..........................................

عرش و فرش آمد به پا بوس امام عسکری 

خنده بر لب های خاتم از وجود عسکری

شادمان مادر بود خیر النسا العالمین

نور چشمان نقی آمد امام عسکری

...................................

روز و شب مدح و ثنایت را نماید عالمی

ای که در فضل و شرف بر خلق عالم برتری

گوهر یکدانۂ علم و ادب ،تو افضلی

سجده بر پایت کند هر جا نگر جن و پری

......................................

تو پناه شیعیان و یار مظلومان همی

شد جهان روشن به علم و حلم و تدبیرت همی

یا ابا المهدی زکی العسکری نور جلی

سامرا رخشان بود در روز میلادت همی

........................................

عیدی ما دست زهرا و شه مردان علی

شادمان مهدی بود از بهر میلاد ولی

ساقیا خاموش مدح عسکری کار تو نیست

کرده مدحش را به عالم خالق رب جلی

..................................

یا امام عسکری ، از همه دل می بری(2)

.....................................

شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی(ساقی عطشان)

 

 

 

 

سرود میلاد امام حسن عسکری

شاعر رسول چهارمحالی(ساقی)

-----------------------

صل الله علیک ،یا حسن ابن علی 

یا زکی العسکری ،(یا ابا المهدی2)2

---------------------------------------

از طلعت رخ تو ،از آسمون می باره

نور تو کرده روشن،میباره باز ستاره

ظلمت شب سحرشد،انگاری باز بهاره

علت شادی ما ،میلاد این نگاره 

یا ابا المهدی .......ذکر روی لبامه

یا ابا المهدی.......ستاره ی شبامه

یا ابا المهدی......روی قلبم نوشته

یا ابا المهدی.........حرم تو بهشته

-----------------------------

صل الله علیک ،یا حسن ابن علی 

یا زکی العسکری ،(یا ابا المهدی2)2

-----------------------------

پور سلطان خراسانی علی موسی الرضا

از تبار شیر مردان غیور روضه ها

دهمین نور علی و فاطمه یا عسکری

میرسد به گوش مازمزمۂ یا عسکری

یا ابا المهدی............ذکر لب منادیه

یا ابا المهدی..........عشق امام هادی

یااباالمهدی...بعد مطیع خدای سرمد

یا ابا المهدی .....کنیه ی تو ابا محمد

-------------------------------

صل الله علیک ،یا حسن ابن علی 

یا زکی العسکری ،(یا ابا المهدی2)2

------------------------------

در قاب سحر نام حسن جلوه گر آمد

با آمدنش ظلم و سیاهی به سر آمد

چون کرده طلوع یازدهم نور ولایت

تبریک به صاحب الزمان فخرامامت

یااباالمهدی ..عطر یاس وصنوبر آمد

یا ابا المهدی.....بر هادی گل پسر آمد

یا ابا المهدی ...........عقیق ناب یمنی

یا ابا المهدی ..........دوم امام حسنی

--------------------------------

صل الله علیک ،یا حسن ابن علی 

یا زکی العسکری ،(یا ابا المهدی2)2

----------------------------------

سامرا غرق نوره ،پر از عطر حضوره

پر از شادی و شوره،روز میلاد نوره

یا امام عسکری ،از همه دل می بری

دلهای عاشقت رو،خودت میای می خری

یا ابا المهدی ..........تویی امام متقی

یا ابا المهدی ......نور دو چشمان نقی

یااباالمهدی.....دعای مافرج مولاست

یااباالمهدی..زیارت یوسف زهراست

-----------------------------------

صل الله علیک ،یا حسن ابن علی 

یا زکی العسکری ،(یا ابا المهدی2)2

-------------------------------------

شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی(ساقی عطشان)

گزارش 7
برای ارسال نظر وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

comments نظرات

هنوز نظری ارسال نشده است.
جدیدترین محبوب ترین داغ ترین
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی(ساقی عطشان) می باشد.