سید علی مومنی

زوار الحسین علیه السلام
هفتگی
۹۷/۴/۲۸ الی ۹۷/۷/۱۲ ساعت : ۲۱:۰۰ هفتگی : پنجشنبه ها
تهران، شوش، خیابان فداییان اسلام، بعداز پل بعثت، کوچه اول سنگبریها
هیئت میزبان : زوار الحسین علیه السلام
مداح (ها) : سید علی مومنی
خواهران : ندارد
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به سید علی مومنی می باشد.