محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع)

محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع)
۲۹ دی ۱۳۹۸ 191 0 نظر
حضرت علی(ع) می فرماید: ((هشدار هشدار، به خدا سوگند، چنان پرده پوشى كرده كه پندارى تو را بخشيده است.)) نهج البلاغه،حکمت سی (بیشتر ...)
محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع)
۲۸ دی ۱۳۹۸ 176 0 نظر
حضرت علی(ع) می فرماید: ((هنگامى كه تو زندگى را پشت سر مى گذارى و مرگ به تو روى مى آورد، پس ديدار با مرگ چه زود خواهد بود.)) نهج البلاغه،حکمت بیست و (بیشتر ...)
محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع)
۲۴ دی ۱۳۹۸ 219 0 نظر
حضرت علی(ع) می فرماید: ((برترين زهد، پنهان داشتن زهد است.)) نهج البلاغه،حکمت بیست و (بیشتر ...)
محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع)
۲۳ دی ۱۳۹۸ 211 0 نظر
حضرت علی(ع) می فرماید: ((با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار است.)) نهج البلاغه،حکمت بیست و (بیشتر ...)
محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع)
۲۱ دی ۱۳۹۸ 231 0 نظر
حضرت علی(ع) می فرماید: ((كسى چيزى را در دل پنهان نكرد جز آن كه در لغزش هاى زبان و رنگ رخسارش، آشكار خواهد گشت.)) نهج البلاغه،حکمت بیست و (بیشتر ...)
محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع)
۱۹ دی ۱۳۹۸ 238 0 نظر
حضرت علی (ع) می فرماید: (( اى فرزند آدم زمانى كه خدا را مى بينى كه انواع نعمت ها را به تو مى رساند تو در حالى كه معصيت كارى، بترس.)) نهج (بیشتر ...)
محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع)
۱۸ دی ۱۳۹۸ 247 0 نظر
حضرت علی(ع) می فرماید: (( از كفّاره گناهان بزرگ، به فرياد مردم رسيدن، و آرام كردن مصيبت ديدگان است.)) نهج البلاغه،حکمت بیست و (بیشتر ...)
محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع)
۱۷ دی ۱۳۹۸ 201 0 نظر
حضرت علی(ع) می فرماید: ((كسى كه كردارش او را به جايى نرساند، افتخارات خاندانش او را به جايى نخواهد رسانيد.)) نهج البلاغه،حکمت بیست و (بیشتر ...)
اخبار بیشتر
جدیدترین محبوب ترین داغ ترین
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به محبین امام حسین(ع)،حسینیه چهارده معصوم(ع) می باشد.