هیئت محبان الزهرا سلام الله علیها(دانشگاه الزهراسلام الله علیها)

مراسم آتی
هیئت محبان الزهرا سلام الله علیها(دانشگاه الزهراسلام الله علیها)
دعای پرفیض کمیل
۹۶/۷/۱۳ الی ۹۶/۹/۳۰ ساعت : ۰۶:۳۰ الی ۰۸:۳۰ هفتگی : پنجشنبه ها
تهران، خیابان ده ونک دانشگاه الزهرا سلام الله علیها
خواهران : دارد
توضیحات : مکان برنامه این هفته در مسجد دانشگاه الزهرا برگزار میگردد.
هیئت محبان الزهرا سلام الله علیها(دانشگاه الزهراسلام الله علیها)
دعای ندبه
۹۶/۷/۱۴ الی ۹۶/۱۰/۱ ساعت : ۰۷:۰۰ الی ۰۹:۰۰ هفتگی : جمعه ها
تهران، خیابان ده ونک دانشگاه الزهرا سلام الله علیها
خواهران : دارد سفره اکرام : دارد
توضیحات : دعای ندبه این هفته در مسجد دانشگاه برگزار میگردد. همراه با صرف صبحانه
هیئت محبان الزهرا سلام الله علیها(دانشگاه الزهراسلام الله علیها)
دعای توسل
۹۶/۷/۱۸ الی ۹۶/۱۰/۵ ساعت : ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ هفتگی : سه شنبه ها
تهران، خیابان ده ونک دانشگاه الزهرا سلام الله علیها
سخنران (ها) : دکترفانی
مداح (ها) : خانم اثنی عشری
خواهران : دارد سفره اکرام : دارد
توضیحات : مکان مسجد دانشگاه الزهرا(س)
اعلانات
افزونه ها