حاج محمود کریمی

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 4586 0 نظر

هم نام جام و باده ام

دلداده ام دلداده ام

دلبسته نام تو ام

آزاده ام آزاده ام

هم نام جام و باده ام

دلداده ام دلداده ام

دلبسته نام تو ام

آزاده ام آزاده ام

ای دختر حیدر مدد

زینب مدد زینب مدد

ای دختر حیدر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

حیدر مدد حیدر مدد

ای دختر حیدر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

هم نام جام و باده ام

دلداده ام دلداده ام

دلبسته نام تو ام

آزاده ام آزاده ام

هم نام جام و باده ام

دلداده ام دلداده ام

دلبسته نام تو ام

آزاده ام آزاده ام

ای دختر حیدر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

ای دختر حیدر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

تو صاحب و من رعیتم

بی ارزش و بی قیمتم

ای عشق مولا زاده ها

من عبد نوکر زاده ام

ماه شبستان علی

شمشیر برَان علی

ماه شبستان علی

شمشیر برَان علی

گردن به زیر تیغ تو

بنهاده ام بنهاده ام

هم نام جام و باده ام

دلداده ام دلداده ام

دلبسته نام تو ام

آزاده ام آزاده ام

ای دختر حیدر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

ای دختر حیدر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

هر کس حسینی مذهب است

مدیون لطف زینب است

هر کس حسینی مذهب است

مدیون لطف زینب است

این شعر را حک کرده ام

بر گوشه ی سجاده ام

ای خواهر شور و شرر

ای دخترشاه نجف

ای خواهر شور و شرر

ای دخترشاه نجف

مست از نجف تا کربلا

در راهم و در جاده ام

هم نام جام و باده ام

دلداده ام دلداده ام

دلبسته نام تو ام

آزاده ام آزاده ام

ای دختر حیدر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

دادی به من اذن جنون

با حاء و سین و یاء و نون

دادی به من اذن جنون

با حاء و سین و یاء و نون

قول الیه راجعون

را من به قلبم داده ام

باید که جمله جان شود

تا لایق جانان شود

لطفی کن و دستم بگیر

افتاده ام افتاده ام

خفته اند در مینوی تو

اصحاب کهف کوی تو

من با شهیدانان آمدم

در دستشان قلاده ام

در پای هر خشت حرم

قابل نمی باشد سرم

جان برکفم رزمنده ام

آماده ام آماده ام

جان برکفم رزمنده ام

آماده ام آماده ام

هم نام جام و باده ام

دلداده ام دلداده ام

دلبسته نام تو ام

آزاده ام آزاده ام

ای دختر حیدر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

دردانه ی کوثر مدد

زینب مدد زینب مدد

*********************

 

 

 

گزارش 12
برای ارسال نظر وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

comments نظرات

هنوز نظری ارسال نشده است.
جدیدترین محبوب ترین داغ ترین
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به حاج محمود کریمی می باشد.