سيد مجید بنی فاطمه

۱۲ شهریور ۱۳۹۸ 5755 0 نظر

برید کنار میخوام سر و ببینم 

زخمای روز آخرو ببینم  

جلو چشامو نگیرید که میخوام 

پارگی های حنجر و ببینم 

من الذی ایتمی بابایی

دیگه تو آغوش منی بابایی

این همه جا رفتی دلت نیومد 

به دخترت سر نزنی بابایی

لبای غرق خووون 

با تو چه کرده چوب خیزروون

  زده چه ضربه ای

شکسته دندون تو از همون

جای طناب رو تنمه بابایی

زخمیه دور گردنم بابایی

محله یهودیا شلوغ بود 

کاشکی فقط میزدنم بابایی

میون نامسلمونا حرم رفت 

انقده اونجا داد زدن سرم رفت

کاشکی فقط میزدنم بابایی

یه دسته موهام با گل سرم رفت 

شبی که گم شدم صدا زدم نزن میام خودم

سوخت بابا چادری که خریدی برا تولدم 

کبود چشمم از شبی که گم شدم 

 


صوت : محرم 98 -شب سوم - روضه - برید کنار میخوام سرو ببینم


ویدیو : محرم98-شب سوم -روضه

 ------------------------

روضه

انقدر اونجا داد زدم سرم رفت 

کاشکی فقط میزدنم بابایی

یه دسته موهام با گله سرم رفت 

شبی که گم شدم 

صدات زدم نزن میام خودم 

سوخت بابا چادری که خریدی برای تولدم

کبود چشمم از شبی که گم شدم

 

--------------------------

روضه

به جرم انکه ندارم پدر زدند مرا 

شبیه مادر در پشت در زدند مرا

خبر نداشتم اینها چقدر نامردن 

خبر نداشتمو بی خبر زدند مرا 

خدا کند که عمویم ندیده باشد 

چون پدر درست همین دور و بر زدند مرا

درست وقت غذا تازیانه می آمد 

نه ظهر و شام که حتی سحر زدند مرا

سرم سلامت ازین کوچه ها عبور نکرد 

چقدر مثل تو ای هم سفر زدند مرا

چه بین طشت چه بر نیزه ها زدند تورا 

چه در خرابه چه در رهگذر زدن مرا 

فقط نه کعب نیو تازیانه و سیلی

سپر نداشتمو با سپر زدن مرا 

مگر به یاد که افتادند دشمن ها 

که بین این همه زن بیشتر زدن مرا

زدند مادرتان را چهل نفر یکبار

ولی چهل منزل صدنفر زدند مرا


صوت : محرم 98 -شب سوم -روضه- به جرم آنکه پدر ندارم زدند مرا


ویدیو : محرم98-شب سوم -روضه1

---------------------

روضه

خوش اومدی تو از سفر بابا

 تورو خدا منو ببر بابا

کجا یهو تو بی خبر بابا

گذاشتی رفتی

دیگه تمومه گریه و زاری

تمومه این شبای بیداری 

اخه نگفتی دختری داری

گذاشتی رفتی

نذار بازم بهم جسارت شه 

همین لباس پاره غارت شه
 
منو ببر که عمه راحت شه
 
بابا بابایی
 
نبودی از همه کتک خوردم
 
یه جوری زد که عمه گفت مردم
 
به خاطر تو طاقت آوردم
 
بابا بابایی
 
بیابونا نمیره از یادم
 
تو راه کوفه جون دادم
 
تو خواب من از رو ناقه افتادم
 
رو نیزه بودی
 
سه سالتو چقدر دادن آزار
 
گوشای خونیمو دیدی انگار
 
بذار بگم چی شد توی بازار
 
رو نیزه بودی
 
مارو بهم دیگه نشون میدن
 
به زور النگوهامو دزدیدن
 
بابا نامحرما منو دیدن
 
 
 
 
 
--------------------

زمینه

حر و آزاده ای اگه هستی با حسین

اگه میخوای حر بشی بلند بگو یا حسین

حر و ازاده ای اگه هستی با حسین 

دوای درد قلبم محرم حسینه 

تا زنده ام امیدم به پرچم حسینه 

یلِ یاتار ، طوفان یاتار ، یاتماز حُسِینین پَرچَمی

جان حسین جانان حسین عالم سنه قربان حسین

 اسرار خلقت همه دنیا حسین 

اگه دلت میتپه بلند بگو یا حسین

قد یه دنیا میخوام خاطرت و به قرآن 

میخوام تا روز محشر فقط بگم حسین جان

یلِ یاتار ، طوفان یاتار ، یاتماز حُسِینین پَرچَمی

جان حسین جانان حسین عالم سنه قربان حسین

 


صوت : محرم 98 -شب سوم -پیش زمینه-حر و آزاده ای اگه هستی با حسین (ع)


ویدیو : محرم98-شب سوم -پیش زمینه-حر و آزاده ای

-------------------------

تو عشقت آتشین و دل من عاشق ترین

اسمت رو تا میارم ضربان دلم رو ببین

نفسم به خود تو قسم

هوسم اینه از قفسم

با نگات به حرم برسم

بی تو بی پناه و بی کسم

ممنون ای عشق که بی قرارم

که آشوبی جز تو ندارم

که غرق تو شد روزگارم

یا ثار الله الحمد لله

 
صوت : محرم 98 -شب سوم -پیش زمینه - تو عشق آتشین و دل من عاشثق ترین


ویدیو : محرم98-شب سوم -پیش زمینه - تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین

 

 

------------------------------------

زمینه

 

موهام و شونه کنید داره میاد بابام

میاد منو ببره میدونه چه قدر تنهام 

بیا که خسته شدم بابا فقط تورو میخوام

نیومدی بالو پرم سوخت 

تو کوچه ها موی سرم سوخت

انقدر دلتنگ تو بودم برام دل اهل حرم سوخت

دردای من دوا نمیشه

چشای بسته وا نمیشه

عمه برام غذا اورده اما اینا برام بابا نمیشه

شب تا سحر خدا خدا میکنم

با گریه بابام و صدا میکنم

موهامو شونه کنید 

داره میاد بابام

میاد منو ببره میدونه چقدر تنهام 

بیا که خسته شدم بابا 

فقط تورو میخوام 

نیومدی بالو پرم سوخت  

تو کوچه ها موی سرم سوخت

انقدر دلتنگ تو بودم برام دل اهل حرم سوخت

دردای من دوا نمیشه

چشای بسته وا نمیشه

 

عمه برام غذا اورده اما اینا برام بابا نمیشه

شب تا سحر خدا خدا میکنم

با گریه بابامو صدا میکنم

ممنون بابا که با این محاسن خونی

یادت نرفته منو اومدی به مهمونی 

خیلی خوشومدی ای ماه شکسته پیشونی 

زیر تگرگه تازیونه تنم مثل برگ خزونه

موهام داره لحظه به لحظه سفید میشه دونه به دونه

روز و شبم هول و هراسه 

پیروهنم کهنه لباسه

انقدر عوض شدم که جز تو کسی منو نمیشناسه

شب تا سحر خدا خدا میکنم

با گریه بابامو صدا میکنم

بابا ببین که چه قدر خسته و بی جونم 

بس که گرسنمه از شبی که ویروونم

نشد چیزی بخورم آخه شکسته دندونم

لحظه ای که میخوام بخوابم 

یه خاطره میده عذابم

چشامو که روهم میذارم 

تو فکر اون بزم شرابم

هر دوی ما خسته ی خسته

زخما رو چهرمون نشسته 

تورو با خیزرون منو با سیلی

دندون هردومون شکسته

تو دامن منی سرت رو نیزه 

کاشکی سر منم بره روی نیزه

شب تا سحر خدا خدا میکنم 

با گریه بابامو صدا میکنم


صوت : محرم 98 -شب سوم - زمینه -موهامو شونه کنید


ویدیو : محرم98-شب سوم -زمینه-موهامو شونه کنید

----------------------

توی خرابه هر شب منتظرت نشستم 

الان چند شب بابا که چشمام و نبستم 

تا یه صدا شنیدم دنبال تو دویدم 

بیا ببین که مثل مادر تو خمیدم 

از تو میپرسم اما عمه جواب نمیده 

از وقتی رفتی میدون 

هیشکی تو رو ندیده 

خودت گفتی که مارو به مهمونی میبری 

یه عالمه النگو برای من میخری

کشون کشون میبردن با پای زخمی مارو 

عمه با گریه میشست زخمای دست و پام و 

خودم دیدم با نیزه سر عموم و بردن 

جلو چشای خیسم با مشک آب میخوردن 

یه مرد زشت و اخمو دنبال من میدوید 

من و کتک میزد و گوشوارمو میکشید 

دخترکای شامی اشکامو در میارن 

من دوسشون ندارم ادامو در میارن 

دور منو میگیرن میگن موهات سفیده 

اونا نمیدونن که چشای من چی دیده 

با دست و پای بسته مارو به کاخ بردن 

خودم دیدم سرت رو میون تشت اوردن 

با خیزران میزدن روی لبای بسته ات 

خودم دیدم که افتاد دندونای شکسته ات 

 


صوت : محرم 98 -شب سوم - زمینه - توی خرابه هر شب منتظرت نشستم


ویدیو : محرم98-شب سوم -پیش زمینه-توی خرابه هر شب منتظرت نشستم

 ..................

من حسینم کسی واسه یاری هست

هنوزم غریب غریبم

 سینه زن ها تموم سال عاشوراست

پی عون و جون و حبیبم

زهیر باش و آزاده باش

سعید باش و دلداده باش

بریر باشو پای امام یه سرباز اماده باش

  چرا نشستی شده وقت بیداری

یه روز امتحان میشی توهم کربلا داری

لبیک یا حسین

من سه سالم بزرگ همه عالم حسین فقط انتخابم 

توی صحرا اگر رو خاک افتادم نیوفتاده اما حجابم 

علمدار زینب منم که عاجز شده دشمنم 

بساط ستم رو خودم شبونه به هم میزنم 

منو ببینید اسیری که آزادم 

منم بعد هر سیلی همین بوده فریادم 

لبیک یا حسین


صوت : محرم 98 -شب سوم - نوحه- من حسینم


ویدیو : محرم 98- شب دوم - نوحه - من حسینم

..............

نگو رقیه بگو کمال روضه رقیه

نگو رقیه به سمت ارباب نماز عمه زینب و وضو رقیه

شبیه اصغر نداشت جز شهادت آرزو رقیه 

میان طفلان دفاع کرده ظهر از عمو رقیه 

زگوش گفته نگفته از فشردن گلو رقیه 

زگوش گفته نگفته از کشیدگی مو رقیه 

شبیه زهرا دوباره خورده سیلی از عدو رقیه 

رسیده وقتی که دم زند ز روضه مو به مو رقیه 

زبان گشودم منم که شاهد غمی نگفته بودم 

شب عزا شد دلم مقیم سرزمین کربلا شد 

به دست عباس یکی یکی تمام خیمه ها بنا شد 

سه سال زندگی گذشت نه روز 

سه سال زندگی شاد من عزا شد 

برادرم هم تن علی اکبرم جدا جدا شد 

و جسم قاسم پر از رد عمیق نعل اسبها شد 

چه قیمتی داشت دو قطره آب خواستم عمو فدا شد 

سه شعبه آمد سر علی اصغر از تنش جدا شد 

به صدر سینه نفس نفس والشمر جالس علی شد 

نشستم و بعد نشست روی سینه و دوباره پا شد 

دوازده بار دم زمین و آسمان من القفا شد 


صوت : محرم 98 -شب سوم - واحد - مگو رقیه


ویدیو : محرم98-شب سوم -زمینه-واحد - مگو رقیه

.................

دنبال بهونه بود از اول این سفر 

شب بود و رسید به من 

میزد تا دم سحر 

هی میگم نزن تو گوشم اما 

کو گوش شنوا 

هی میگم نکش منو رو خاکا 

کو گوش شنوا 

هی میگه منو معطل کردی بعد بدتر میزنه 

هی میگم خواب بودم و من به خدا 

کو گوش شنوا 

در دلامو من همون شب گفتم 

برای سرت 

نفس که میکشم تنم میلرزه 

فدای سرت 

بابا حسین بابا حسین

 


ویدیو : محرم98-شب سوم -زمینه-واحد-دنبال بهونه بود

.....................

السلام محضر آن بانوی والا مقام 

سایه لطفش به سرم مستدام 

دست من و دامنش 

جان من و لحن پدر گفتنش 

دست توسل زده اند ارض و سما بر نخ پیراهنش 

میرسد از دست کریمش مدام 

اه او سینه بی تاب من 

ماه او دیده بی خواب من 

دل خوشیه شاه او 

نوکر ریحانه ارباب من 

رونق بازار کرامات و کمالات و عنایات غمش پر دوا 

از سر هر نیزه خبر را گرفت 

ناله زد از خنده یک شهر اثر را گرفت 

رفت و از آن قوم دلیرانه پدر را گرفت 

سوخت و نامش نسخوت 

سوخت برایش دل آتش نسوخت 

دختر خون خدا معجر اگر سوخت حجابش نسوخت 

جن و ملک پشت در خانه احسان او 

عالم و آدم همه از خیل فقیران او 

نان نخورد آن که بود بر سر هر سفره ما نان او 

شاه به دامان او عمه هراسان او 

هم دل اهل حرم هم زن غساله پریشان او 

اه چه زیبا شده  لحظه بوسیدن بابا شده 

روضه مهیا شده کنج خرابه شب یلدا شده 

عمه بیا گمشده پیدا شده 

سلام ای دلبر ارباب 

پناه نوکر ارباب

همه عالم فدای دختر ارباب 

سلام ای دختر گریه 

سلام ای مادر گریه 

من و پای ضریحت میبره گریه 


صوت : محرم 98 -شب سوم - شور - السلام محضر آن بانوی والا مقام


ویدیو : محرم98-شب سوم - شور- السلام محضر آن بانوی والا مقام

..............

 یا حبیبی و معتمدی 

با دلم همیشه را اومدی

رومو هیچ وقت زمین نزدی 

مهربون ارباب 

السلام ای پناه دلم اخرین تکیه گاه دلم

سمت چشمات نگاه دلم 

دلمو دریا

ای تو اشکو لبخندم 

ای گذشته و ایندم 

من ضریح تورو میبینم

وقتی چشمامو میبندم

اومدم ای شاه کرم

برنگردون روتو ازم 

من چی میخوام از تو مگر 

اومدم ای شاه کرم 

برنگردون روتو ازم 

 

من چی میخوام از تو مگه غیر حرم 

یا شفیعا لمغفرتی

نور دنیام و آخرتی

آخر لطف و معرفتی

ای کس و کارم

من اسیر مرام توام

خوش به حالم غلام تو ام

هر چی باشم به نام تو ام

من دوست دارم

عشق تو تقدیرم

بی تو از همه دلگیرم

با تو حال دلم خوبه

من بدون تو میمیرم

من یه عمره سینه زنم

کربلا آقا وطنم

من محال از تو حسین

دل بکنم

حسین وای

 

یا امامی و نعم الامام

آرزوم دوباره بیام

تو حرم باز بدم یه سلام

من و راهی کن

من مریض شفای توام

مبتلای دوای توام

با وفا خاک پای تو ام

یه نگاهی کن

ای تو شور پریشونی

راز چشمای بارونی

من هوای حرم دارم

حالم و تو که میدونی

باز من و این چشمای خیس

کربلامون و بنویس

هیچ کجا اربابی حسین مثل تو نیست

 حسین وای


صوت : محرم 98 -شب سوم - شور - یا حبیبی و معتمدی

 

 

 

گزارش 1
برای ارسال نظر وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

comments نظرات

هنوز نظری ارسال نشده است.
جدیدترین محبوب ترین داغ ترین
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به سيد مجید بنی فاطمه می باشد.