حاج منصور ارضی

حسینیه صنف لباس فروشان
جلسه هفتگى قرائت زيارت عاشورا
۹۵/۱۰/۱۴ الی ۹۶/۱/۱ ساعت : ۰۶:۰۰ هفتگی : سه شنبه ها
تهران، حسینیه صنف لباس فروشان
هیئت میزبان : حسینیه صنف لباس فروشان
مداح (ها) : حاج منصور ارضی
خواهران : ندارد سفره اکرام : ندارد
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به حاج منصور ارضی می باشد.